Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

WKN: A2ATC3 / ISIN: DE000A2ATC31


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 3.096 +0,05% 10,40 10,39 - 10,40 06.12.19
 Stuttgart 121 0,00% 10,36 10,36 - 10,37 06.12.19
 Tradegate 52 -0,98% 10,42 10,32 - 10,32 06.12.19
 München 27 0,00% 10,39 10,39 - 10,40 06.12.19
 Fondsgesellschaft 0 0,00% 10,37 10,37 - 10,37 05.12.19
 Düsseldorf 0 0,00% 10,36 10,36 - 10,36 06.12.19
 Berlin 0 0,00% 10,35 10,35 - 10,35 06.12.19
 Hamburg 0 0,00% 10,34 10,34 - 10,34 06.12.19
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 3.096 5.000 10,38 10,48 500 0,96% 06.12.19
52 1.013 10,37 10,42 1.008 0,50% 06.12.19
Stuttgart 0 5.000 10,36 10,44 4.800 0,77% 06.12.19
München 0 0 -   -   0 - 06.12.19
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 06.12.19
Berlin 0 0 -   -   0 - 06.12.19
Hamburg 0 0 -   -   0 - 06.12.19