ACATIS - GANÉ Value Event Fonds A

WKN: A0X754 / ISIN: DE000A0X7541


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 5 -0,13% 293,86 292,50 - 293,49 11:54
 Tradegate 38 +0,10% 296,57 296,88 - 296,88 11:40
 Stuttgart (EUWAX) 0 +2,20% 293,18 294,80 - 299,62 13:15
 Berlin 0 +0,02% 293,97 293,38 - 294,03 11:01
 München 0 0,00% 295,43 295,43 - 295,43 12:40
 Düsseldorf 0 +1,08% 293,65 292,67 - 296,81 13:16
 Hamburg 0 +0,18% 294,32 294,85 - 294,85 08:18
 Fondsgesellschaft 0 -0,99% 298,24 295,29 - 295,29 30.07.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 169 296,95 300,64 167 1,24% 13:16
38 37 300,37 304,54 100 1,39% 13:34
Stuttgart (EUWAX) 0 80 299,62 300,60 170 0,33% 13:19
Berlin 0 590 298,84 300,59 590 0,59% 13:18
München 0 590 298,84 300,59 590 0,59% 13:18
Düsseldorf 0 100 296,80 300,65 100 1,30% 13:16
Hamburg 0 67 300,29 304,49 66 1,40% 13:19